Psychotherapie

Ik werk met volwassenen en adolescenten (mannen en vrouwen).
Therapie werkt in de diepte om oudere lagen van onszelf -die ons verhinderen gelukkig te zijn- weer aan de oppervlakte te brengen en licht te geven. Op die manier maken we van binnenuit de energie vrij die verbonden was met de verborgen stukken van onszelf en wordt het makkelijker om je authentieke zelf te zijn/te leven en om steeds meer van je eigen energie, kracht en stevigheid te voelen.

In de therapiesessies creëren we een veilige ruimte om in functie van de vraag op een nieuwe manier aandacht te geven aan jezelf, aan je verhaal, aan de relatie met jezelf, je lichaam, je belevingswereld; aan de relatie met anderen; de relatie met je werk; aan jouw plek in de maatschappij… We starten steeds vanuit een gesprek. In functie van de vraag -en na overleg- kunnen ook andere invalshoeken toegevoegd worden (bijv. ademhalingstechnieken, relaxatie, meditatie, Voice Dialogue, familieopstellingen, creatieve werkvormen,…)

Elke begeleiding of therapie start met een verkennend gesprek, waarin we samen ruimte maken voor je vraag en verwachtingen. Op basis van deze kennismaking kan er een verdere begeleiding volgen of – in gezamenlijk overleg – een geschikte doorverwijzing.